Květnový výlet dětí za daňky

Květnový výlet dětí za daňky
23. května 2018

FARNOST - V sobotu 19. 5. se uskutečnil výlet dětí do Obory Holedná.

Před recepcí Salesiánského domu v "Žabinách" v 9 hodin se sešli Anežka a sedm loupežníků, pardon trpaslíků, promiňte, … Očekávali je sestra Eva a otec Pavel a vydali se s nimi na výlet. Cestu začali už tradičně modlitbou v kostele a prosbou k Panně Marii Pomocnici, a věřte, že to byla modlitba účinná. Někteří účastníci přispěli k tomu, aby  vedoucí výpravy měli stále plnou pozornost a oči na šťopkách. Po příjezdu do Kohoutovic si hned děti vybalili svačiny, no někteří to měli jako snídani a oběd zároveň. Po krátkém zorientování se v přilehlém lesíku jsme zamířili do obory. Zakrátko se v některých chlapcích začaly probouzet lovecké pudy a otec Pavel na ně volal, ať nepronásledují laně daňků, ale téměř to neslyšeli.

Abychom usměrnili tuto nezkrotnou vnitřní energii, pozvali jsme děti, ať si zahrají na rybáře a rybičky. Začalo nadšené pobíhání, ale zakrátko je vystřídal pláč dětí, které měly drobná zranění. Otec Pavel pak nekompromisně zavelel k ústupu z lesa, aby se předešlo možnému "krveprolití". Cestou jsme mohli pozorovat nerovný boj housenky a velkých mravenců, kteří ji vlekli do své kuchyně. O kousek dál si děti úspěšně zahrály na schovku. Pak už nic nebránilo tomu, aby sestra Eva začala vyprávět napínavý příběh z dávného starověku, kdy dva rodní bratři – dvojčata zápasili o to, kdo bude po otci následníkem, chcete-li nositelem, Božího požehnání. Děti příběh znali a sestru v ledačems doplňovali.  Potom dostaly na svá záda jméno jedné z osob příběhu a měly ho za úkol zjistit od ostatních, samozřejmě bez přímého pojmenování od dotázaných.

Na zpáteční cestě připravila sestra Eva dětem překvapení, schované minisvitky s otázkami, na které děti odpovídaly. I tuhle soutěž vyhrál s přehledem Filip Marek. Tak získal další bod do roční soutěže. jejíž vyhodnocení vyvrcholí na farním dnu.

Následně se dětem dostalo spousta sladkých odměn, které si více či méně zasloužily.

Vraceli jsme se do Žabovřesk jinou cestou, a tak jsme u staré dálnice viděli mnohá další a větší stáda daňků. Jistě se sem ještě někdy podíváme.

                                     zapsal o.Pavel Dominik Hertl SDB

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže