Výlet na závěr školního roku

Výlet na závěr školního roku
14. června 2018

V sobotu 9. června vyrazilo 30 dětí a 7 dospělých na výlet na ukončení školního roku.

Dojeli jsme do Štípy - Mariánského poutního místa. A vida, před kostelem na nás čekali dva  salesiáni P. Radek Gottwald a Pavel Liškutín. Při mši svaté bylo mnoho ministrantů a o něco více "lidu". O. Radek byl naším celebrantem. Moc pěkně nás přivítal místní farář P. František Sedláček, který po mši každému věnoval lázeňský oplatek a zajistil průvodkyni, která nám něco řekla z historie tohoto poutního místa. Hlad nás brzy přemohl, a tak po zpívané modlitbě jsme se s chutí pustili do  svačin přinesených z domu.

Pár minut pochodu a objevili jsme se před ZOO Lešná. Děti ve čtyřech skupinách procházely zoologickou zahradu a těšily se z mnoha  živočišných druhů, které byly k vidění nebo i k pohlazení (rejnoci). Samozřejmě chvála jde k našemu Stvořiteli. 
Při krásném teplém počasí se děti zchladily mraženými dobrotami a vodou stříkající z chodníku.
A tak na závěr můžeme děkovat za společně prožitý vydařený den.
Eva Liškutinová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže