Salesiánské mediální centrum, o.p.s.

V Brně-Žabovřeskách působí také Salesiánské mediální centrum, o.p.s. (SMC), jehož zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha.

Posláním SMC je podporovat a motivovat děti a mládež ve stylu salesiánské pedagogiky k tomu, aby se z nich stávali kritičtí příjemci a odpovědní tvůrci na poli mediální komunikace. Svou činností chce SMC také přispívat k lepší orientaci vychovatelů v této oblasti.

Do činnosti Salesiánského mediálního centra dále patří:

  • vytváření a realizace programů zaměřených na vzdělávání a rozvoj dětí, mládeže a dospělých v mediální oblasti po stránce teoretické i praktické
  • výroba, prezentace a sdílení mediálních obsahů (články, publikace, webové stránky, audiovizuální díla apod.) a pomůcek zaměřených na rozvoj mediální gramotnosti a duchovních a kulturních hodnot
  • vytváření a distribuce mediálních materiálů pro salesiánské dílo

Tým Salesiánského mediálního centra:

  • Libor Všetula - ředitel
  • Anežka Hesová
  • Zdeněk Jančařík

Více informací a materiálů najdete na stránkách SMC:

www. medialnivychova.org

SMC

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže