Vykroč - programy pro školy

 Co je Vykroč?

Vykroč je série tématických vzdělávacích programů, určených třídám 2. stupně základní školy (nebo ekvivalentním ročníkům víceletých gymnázií). Programy obsahují prvky zážitkové pedagogiky a vycházejí z myšlenky, že člověk se nejlépe učí tím, co sám zažije.

Námětem programů Vykroč do střediska a Vykroč k ostatním je pomoci správně rozvíjet spolupráci a komunikaci ve třídě a tím předcházet sociálně patologickým jevům, zejména šikaně.

Ve spolupráci s odborníky ze Salesiánského mediálního centra byly vytvořeny mediální programy pro 8. a 9. třídy - Vykroč k médiím a Vykroč - Pan Facebook. Tyto programy se zaměřují na reklamu a sociální sítě, mediální gramotnost a kritické myšlení. Nově vzniklý program pro 6. třídy - Vykroč k sociálním sítím, se zabývá bezpečností na internetu a sociálních sítích (např. zveřejňováním osobních údajů, zabezpečením svých profilů), kyberšikanou a dalšími souvisejícími sociálně patologickými jevy.

Vzdělávací programy Vykroč tématicky odpovídají vybraným průřezovým tématům z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Konkrétně jde o Osobnostní a sociální výchovu a Mediální výchovu. Programy rovněž podporují rozvoj klíčových kompetencí a to komunikativní a sociálně-personální.

Pokud máte zájem o náš program, prosím, kontaktujte nás.  

Dominik Janko - Koordinátor programu

e-mail: vykroc@brno.sdb.cz

Vykroč do střediska

Vykroč k ostatním

Vykroč k sociálním sítím

Vykroč k médiím

Vykroč Pan Facebook

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže